0888 000 815; e-mail: svejest_ood@abv.bg

СПЕЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ШИВАШКА ПРОМИШЛЕНОСТ

–  ЕНЗИМНО  ПРАНЕ – Enzyme wash for  garment industry

–  ИЗБЕЛВАНЕ С КАМЪНИ – STONE WASH

– ОМЕКОТЯВАНЕ  – softening