062/642 011; 0889 555 354

svejest_eood@abv.bg

Видео

Етап 1: Намокряне на килима преди основното пране на килима – Велико Търново.

Етап 2:

Етап 3:

Етап 4:

Етап 5:

Етап 6: